Begravelse og bisættelse

Ved dødsfald kontaktes en af præsterne og der aftales dato, tid og sted for bisættelsen eller begravelsen.

Det er muligt at låne et af sognehusene til mindesamvær i forbindelse bisættelse/begravelse.
Prisen er  30 kr. pr. kuvert, som dækker borddækning, pynt, kaffe/te samt oprydning. Al spisning og andet drikkelse skal selv medbringes. Kontakt Kirkekontoret og aftal nærmere.

På borger.dk kan du også læse mere:

https://www.borger.dk/sundhed-og-sygdom/Doedsfald-og-begravelse/Begravelse