Navneændring

Folkekirken varetager opgaven med civilregistreringen for den danske stat.

Hvis du har fast bopæl i Danmark, har du mulighed for at søge om navneændring med NemID.

Ansøgningen behandles i sognet, hvor du bor. Hvis du er født i Sønderjylland, behandles den i din sønderjyske fødekommune.

Civilregistreringen skal i dag foretages digitalt over internettet. De forskellige registreringer foregår via hjemmesiden: www.borger.dk . Her kan du læse vejledninger om navneændring.

Følg dette link:

https://www.borger.dk/familie-og-boern/Navne-og-navneaendring/Navneaendring

Det er også muligt at henvende sig på kirkekontoret i åbningstiderne og få vejledning til, hvordan man skal foretage sin registrering.