Kirkepersonale

Personalet i Snotrup og Oppe Sundby kirker

Kontaktoplysninger på personalet

undefined

Martin Meinertz Christensen

Kordegn

Tlf. 47 31 10 43 el. 26 29 15 75

træffes mandag-fredag

E-mail: oppesundby.sogn@km.dk og snostrup.sogn@km.dk

Eva Thestrup Sandfort

Organist/Korleder

Telefon 25 80 67 04

træffes tirsdag-fredag
E-mail: evathestrup88@gmail.com

Vakant

Kirkesanger

Emilie Dalskov

Kirke- og Kulturmedarbejder

Telefon 61 27 99 74

træffes mandag-fredag

E-mail: kirkekultur.emilie@gmail.com

Hans-Henrik Johansen

Graver/Kirketjener i Oppe Sundby

Telefon 51 50 27 88

træffes tirsdag-fredag

E-mail: graver.oppe@gmail.com

Lasse Tønning Bengtsson

Graver/Kirketjener i Snostrup

Telefon 23 60 69 28

træffes tirsdag-fredag

E-mail: graversnostrup@gmail.com

Vakant

Gravermedhjælper i Oppe Sundby

 

Marianne Cæcilia Eriksen

Kirketjener i Snostrup

Telefon 51 41 27 28

E-mail: kirketjenersnostrup@gmail.com

Dorthe Thomsen

Sognemedhjælper i Oppe Sundby

Telefon 22 25 05 78

E-mail: dorthethomsen28@gmail.com

Erna Dahl

Sognemedhjælper i Snostrup

Telefon 20 14 40 19

E-mail: elsenborg@mail.dk

Vibeke Højlund

Kirkemusikervikar