Præster

Præsterne i Snostrup og Oppe Sundby kirker

Præsterne kan også træffes på:
Kirkekontorets telefon 47 31 10 43
Aftaler udenfor træffetiderne imødekommes gerne – dog ikke mandag.

Susanne Norsk Østrup Leiding

KBF - Sognepræst

Snostrup Præstegård,
Lille Rørbækvej 15, 3600 Frederikssund

Telefon 71 90 07 48

træffes bedst tirsdag-fredag kl. 10.00 - 11.30
E-mail: snl@km.dk 

Mikkel Peter Stub

Sognepræst

Oppe Sundby Præstebolig
Strandhøjen 7, 3600 Frederikssund

Telefon 71 90 08 65

træffes bedst tirsdag-fredag kl. 10.00 - 11.30
E-mail: mpst@km.dk

Sylvester Michael-Anker Roepstorff

Sognepræst

Søndermarksvej 11, 2500 Valby
Tlf. 61 71 52 20

træffes bedst tirsdag-fredag kl. 10.00 - 11.30
E-mail: sylro@km.dk

Vakant

Sognepræst