Normalt anmeldes en fødsel af jordemoderen på hospitalet.

Du skal kun anmelde dit barns fødsel selv, hvis der ikke har medvirket en jordemoder ved fødslen eller du har født hjemme (ikke på et hospital).

Du kan anmelde fødslen på blanketten 'Fødselsanmeldelse, som du finder på borger.dk, eller via dette link:

https://www.borger.dk/familie-og-boern/foedselsregistrering