Konfirmation 2022 

Konfirmation Store Bededag  d. 13. maj - International

Konfirmation Søndag d. 15. maj - Medie
Konfirmation Kristi Himmelfart d. 26. maj –Livsstil 

Konfirmation Søndag d.29. maj -  Privatskolen & Skolen ved Kæret 

Konfirmation Søndag d. 12. juni - Entreprenør 

Proklassen fordeles efter de klasser de har haft tilknytning til